Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

belly / เนื้อส่วนพื้นท้อง

เนื้อส่วนพื้นท้อง (belly) หรือ เรียกกันว่า หมูสามชั้น เป็นเนื้อหมู (pork) อยู่ตอนกลางของซากที่ตัดส่วนขาหน้าและขาหลังออกไป เลาะเอาส่วนที่เป็นกระดูกซี่โครงออก จะเห็นเนื้อที่มีชิ้นของเนื้อแดงสลับกับส่วนของไขมัน มีหนังติดอยู่ด้วย เนื้อจากสุกรพันธุ์ดีจะให้เนื้อแดงมากและมีไขมันต่ำ

เนื้อส่วนพื้นท้องนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น เบคอน ซึ่งเบคอนจากเนื้อส่วนนี้นิยมบริโภคเป็นอาหารเช้า จึงเรียกว่า breakfast bacon(เข้าชม 197 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก