Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

white rice / ข้าวขาว

ข้าวขาว (white rice) หมายถึง ข้าวที่ได้จากการนำข้าวกล้อง ไปขัดเอารำข้าว (rice bran) ซึ่งเป็นชั้นเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวออกไปเหลือแต่ส่วนเอนโดสเปิร์ม ซึ่งมีสตาร์ซ (starch) เป็นองค์ประกอบหลัก(เข้าชม 169 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก