Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sausage stuffer / เครื่องอัดไส้กรอก

เครื่องอัดไส้กรอก (sausage stuffer) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไส้กรอก (sausage) เพื่อยัดหรืออัดส่วนผสมของ
ไส้กรอกลงไปในไส้เทียม (casing)

 (เข้าชม 285 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก