Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Give away / น้ำหนักที่เกินจากการชั่งบรรจุ

Give away หมายถึง ของแจก ของแถม ในอุตสาหกรรมอาหารมักใช้กับปริมาณสินค้า ที่เกินจากการที่กำหนดไว้บนฉลากอาหาร มักมาจากการชั่งน้ำหนักเกินตามที่กำหนด ทำให้ผู้ผลิตเสียผลประโยชน์ โดยเฉพาะการผลิตระดับอุตสาหกรรม Give away ที่มีกำลังการผลิตสูง จะทำให้มีการสูญเสียจำนวนมากตามปริมาณการผลิต

สาเหตุการสูญเสีย

เหตุผลสำคัญของ Give away มาได้จากสาเหตุหลักๆ 2 สาเหตุ คือสาเหตุแรก คือน้ำหนักสินค้าแต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันมาก และอีกประการหนึ่งคือ การชั่งน้ำหนัก

การลดการสูญเสีย

  • การคัดขนาดวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอาหาร
  • การลดขนาด (size reduction) เช่น การตัดแบ่งส่วน (portion cutting) ทีได้ขนาดของสินค้าใกล้เคียงกัน

ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/site/company/79/product/591

  • เลือกเครื่องจักร เช่น เครื่องบรรจุ (filling machine) เครื่องชั่งน้ำหนัก (weigher) ที่แม่นยำ มีการสอบเทียบสม่ำเสมอ และ เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีความละเอียด เหมาะสมกับสินค้า

weigher

เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่มีหัวจ่ายหลายหัว (multihead weigher)

ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/site/company/79/product/570

 (เข้าชม 252 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก