Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

aerobe / จุลชีพใช้อากาศ

จุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ หรือ ออกซิเจนเพื่อการดำรงชีวิต แบคทีเรียที่ต้องการอากาศ เรียกว่า aerobic bacteria(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก