Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

belt screen / ตะแกรงสายพาน

ตะแกรงสายพาน เป็นสายพานลำเลียงที่พื้นผิวเป็นตะแกรง อาจใช้ในการกรอง เช่น ในระบบการบำบัดน้ำเสีย (waste water treatment)

 

 

ที่มา http://www.in-eko.com/belt-screen(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก