Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Eluate / ชะ

หมายถึงการชะเอาสารที่ยึดติดอยู่ในคอลัมน์ออกมา กระบวนการนี้ เรียกว่า elution สารทujใช้ชะ เรียกว่า eluent



(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก