Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Crumbly, Friability, Crumbliness / ระดับการแตก

เป็นสมบัติเนื้อสัมผัสที่ประเมินโดยวิธีประสาทสัมผัส (sensory test) แสดงถึงระดับที่โครงสร้างของอาหาร เช่น เนยแข็ง แตกภายในปาก ระดับที่อาหารแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ ระหว่างเคี้ยว กรณีของขนมปังประเมินจากปริมาณการแตกร่วนหลังจากบี้ขนมปังครึ่งแผ่น 3 ครั้งในทิศทางลง โดยใช้นิ้วชี้(เข้าชม 79 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก