Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Coarseness / ความหยาบ

เป็นสมบัติเนื้อสัมผัสที่ทดสอบด้วยวิธีประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นระดับความระคายเคืองที่รับรู้ได้โดยลิ้น และเพดาน หลังจากการกดอาหารด้วยลิ้น และเพดาน เช่น ขนมปัง(เข้าชม 78 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก