Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Denseness / ความอัดแน่น

ความอัดแน่นเป็นสมบัติเนื้อสัมผัสที่ทดสอบด้วยวิธีประสาทสัมผัส เป็นการอัดตัวของตัวอย่างหลังจากการกดด้วยลิ้น และเพดาน อาหารที่ทดสอบความอัดแน่น ได้แก่ ขนมปัง เนยแข็ง เป็นต้น(เข้าชม 39 ครั้ง)

สมัครสมาชิก