Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tension Test / Tensile Test / การทดสอบแรงดึง

วิธีการทดสอบเนื้อสัมผัส โดยใช้แรงดึงดึงวัสดุอย่างช้าๆ ทำให้วัสดุจะยึดยาวขึ้น อาจทดสอบจนขาด แล้วบันทึกความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นดึง (tensile stress) กับ ความเครียดตามแนวดึง (tensile strain) หรือ แรง (force) กับ การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) ซึ่งเป็นระยะที่วัสดุยืดตัวออกจากระยะเดิม

การทดสอบเนื้อสัมผัสแบบแรงอัด และการทดสอบแรงดึง (tensile test ) เป็นการทดสอบเนื้อสัมผัสที่ใช้แรงประเภทเดียวกัน คือเป็นแรงตรง (direct load) กระทำผ่านจุดศูนย์ถ่วงของหน้าตัดแต่การทดสอบแรงดึง ใช้หาการค่าการยืดตัว การทดสอบแรงกด หาค่าการหดตัว

 

 (เข้าชม 105 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก