Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Resilience / ความหยุ่น

อัตราส่วนระหว่าง A5 กับ A4 ในการทดสอบแบบ TPA ซึ่งพื้นที่ OABJ หรือ A4 เป็นเสมือนพลังงานที่ใช้ในการกดครั้งแรกถึงเปอร์เซ็นต์ความเครียดที่ตั้งไว้ (ที่กล่าวว่าเสมือน เพราะหากเป็นพลังงานจริงๆ ต้องเป็นพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงกับระยะทางการเปลี่ยนรูปร่าง) ส่วนพื้นที่ JBC หรือ A5 เป็นเสมือนพลังงานที่วัสดุคายออกมาในการคืนรูปช่วงถอนแผ่นแบนขึ้น


(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก