Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Absorption energy / พลังงานที่ดูดซับไว้

พลังงานที่ดูดซับไว้ (absorption energy) ในการวัดคุณภาพด้านเนื้อสัมผัส (texture analysis) หมายถึง ส่วนของพลังงานที่ตัวอย่างดูดซับไว้เพื่อการสูญเสียรูป (Plastic) ได้จากพื้นที่ใต้กราฟแรง-ระยะทาง (force-deformation curve ) ซึ่งได้การทดสอบเนื้อสัมผัส (texture analysis) ด้วยการทดสอบแรงกด (compression test) ด้วยแผ่นแบน (plate compression test) เป็นค่าที่แสดงความเหนียว (Toughness) ของอาหาร นิยมใช้หน่วยเป็น นิวตัน มิลลิเมตร หรือมิลลิจูล

ตัวอย่างอาหารที่มักจะวัดพลังงานที่ดูดซับไว้ ได้แก่ ผัก ผลไม้ เนยแข็ง แฮม(เข้าชม 181 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก