Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Half cream / ครีมพร่องมันเนย

Half cream (ครีมพร่องมันเนย ) กำหนดให้มีไขมันนมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และไม่ถึงร้อยละ 18 ของน้ำหนัก ครีมชนิดนี้ใช้เติมในเครื่องดื่มจำพวกกาแฟเป็นส่วนใหญ่ ใช้ในอาหารเช้าโดยเทราดบนผลไม้ หรือซีเรียล (cereals) ครีมชนิดนี้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับครีมชนิด half-and-half ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดจากการผสมนมกับครีมจนมีปริมาณไขมันร้อยละ 10-12(เข้าชม 116 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก