Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Single cream / ครีมธรรมดา

Single cream (ครีมธรรมดา ) กำหนดให้มีไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของน้ำหนัก นิยมใช้ในครัวเรือนมากกว่าโดยใช้กับอาหารหวานหรือใช้เติมในกาแฟ ในแง่ของอุตสาหกรรมจะหมายถึงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ซุปกระป๋องและซอส ครีมชนิดนี้มีมาตรฐานไขมันใกล้เคียงกับครีมที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาชนิด light cream ซึ่งระบุว่ามีไขมันร้อยละ 18-20(เข้าชม 116 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก