Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Whipped cream / วิปป์ครีม

 

วิปป์ครีม (whipped cream ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการตีครีมให้ขึ้นฟู ด้วยเครื่องตีหรือส้อม เพื่อให้เกิดโฟมกักอากาศไว้ภายในและมีปริมาตรเพิ่มขึ้น

 

ครีมที่ใช้ทำวิปป์ครีม อาจเป็นครีมจากน้ำนม หรือจากไขมันพืช เช่น มะพร้าว ครีมนมที่ใช้ต้องควบคุมปริมาณไขมันนม เพื่อให้ปริมาตรครีมมากที่สุดขณะอัดอากาศ ปริมาตรของครีมฟู (หรือโฟม) ที่ดีที่สุดเมื่อไขมันอยู่ระหว่างร้อยละ 38-40 โดยการแช่ครีมที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อน

 

การใช้ประโยชน์

วิปปิ้งครีมสามารถนำมาใช้ได้ในครัวเรือนและในอุตสาหกรรมผลิตไส้ขนมอบ และเครื่องแต่งหน้าขนม (topping) ในประเทศไทยกำหนดให้วิปปิ้งครีมมีไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 28 ซึ่งมีมาตรฐานคล้ายกับ light whipping cream ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งปริมาณไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 36

 

 

Reference
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาผลิตภัณฑ์อาหาร หน่วยที่ 8-15. ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2551.(เข้าชม 106 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก