Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Thick cream / ครีมข้น, ดับเบิ้ลครีม

Thick cream or Double cream (ครีมข้นหรือดับเบิ้ลครีม) ครีมข้นชนิดนี้ใช้ประกอบอาหารหวานหรือทำไอศกรีม และอาจนำมาตีให้ขึ้นฟูแม้ว่าการตีจะขึ้นฟูน้อยกว่าวิปปิ้งครีม นอกจากนี้การตีให้ขึ้นฟูต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นเนย การกำหนดมาตรฐานครีมข้นชนิดนี้ของไทยว่ามีไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 36 จะแตกต่างไปจาก WTO ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ส่วนมาตรฐานของสหรัฐอเมริกากำหนดให้เรียกครีมที่มีไขมันร้อยละ 36-40 ว่า heavy cream หรือ heavy whipping cream ซึ่งมีมาตรฐานคล้ายกับ heavy whipping cream ของ WTO ที่กำหนดให้มีไขมันประมาณร้อยละ 35(เข้าชม 130 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก