Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dry rendering / การเจียวแห้ง

การเจียวแห้ง (dry rendering) คือ การเจียว (rendering) เพื่อการแยกไขมันและน้ำมันออกจากเนื้อเยื่อไขมันจากสัตว์ เช่น ไขมันหมู (lard)

กรรมวิธีการเจียวแห้ง

วิธีการเจียวแห้งนี้เป็นวิธีที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือน เช่น การเจียวน้ำมันหมู เริ่มจากการลดขนาดเนื้อเยื่อไขมัน แล้วให้ความร้อนโดยตรง ความร้อนทำให้ผนังเซลล์ถูกทำลายและปล่อยน้ำมันออกมา ในเนื้อเยื่อไขมันมีความชื้น ดังนั้นความร้อนที่ใช้จึงช่วยไล่ความชื้นออกจากวัตถุดิบได้อีกด้วยน้ำมันที่ได้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากโปรตีนที่สูญเสียสภาพธรรมชาติ (protein denaturation) เนื่องจากความร้อน นอกจากนี้ความเข้มของสีจะขึ้นกับระดับความร้อนที่ใช้

การเจียวแห้งที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะทำให้ภาชนะปิด และอาจมีการดึงอากาศออกด้วย ดังนั้นกลิ่นและสีของน้ำมันที่ได้จะอ่อนกว่าการทำในครัวเรือน เนื่องจากการใช้สภาวะอุณหภูมิต่ำในระดับที่เพียงพอในการหลอมละลายไขมันเท่านั้น จึงไม่ทำให้โปรตีนในผนังเซลล์เสื่อมสภาพจนเกิดกลิ่นเนื้อสัตว์ จากนั้นแยกน้ำมันออกโดยการหมุนเหวี่ยง (centrifuge) แล้วทำให้ใสโดยการหมุนเหวี่ยงซ้ำ(เข้าชม 113 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก