Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Wet rendering / การเจียวเปียก

การเจียวเปียก (wet rendering) คือ การเจียว (rendering) เพื่อการสกัดน้ำมัน หรือไขมันออกจากเนื้อเยื่อไขมันสัตว์ ในสภาวะที่มีน้ำ การเจียวเปียกทำได้โดยโดยการเติมน้ำ หรือพ่นไอน้ำ เนื้อเยื่อไขมันที่ลดขนาดแล้ว ให้ความร้อนในภาชนะปิด ภายใต้ความดัน จนทำให้ผนังเซลล์ถูกทำลาย ปล่อยให้น้ำมันแยกออกมาจากเซลล์ ระหว่างการเจียวเปียก น้ำมันซึ่งมีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าจะลอยตัวขึ้นมา ส่วนน้ำและกากจะอยู่ด้านล่าง

จึงทำการแยก (separation) ส่วนที่เป็นน้ำ น้ำมัน และกาก ออกจากกัน ด้วยการเหวี่ยงด้วยเครื่องแรงหนีศูนย์ (centrifuge)

น้ำมันที่ได้จากวิธีนี้จะมีกลิ่นจะอ่อนกว่าน้ำมันที่ได้จากการเจียวแห้ง (dry rendering) นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี (bakery)(เข้าชม 118 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก