Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

น้ำกะทิพาสเจอไรซ์ / Pasteurized coconut cream

น้ำกะทิพาสเจอไรซ์ เป็นน้ำกะทิสดที่นำมาให้ความร้อนเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค แต่อาจมีจุลินทรีย์ที่เหลืออยู่ ซึ่งยังสามารถเจริญได้จึงต้องเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นเหมือนน้ำกะทิสด แต่ความเสี่ยงในการเน่าเสียจะน้อยกว่าจึงสามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 4-6 วัน การขนส่งและการวางจำหน่ายควรใช้อุณหภูมิต่ำ น้ำกะทิพาสเจอร์ไรซ์นี้มีบรรจุถุงพลาสติกขนาดต่างๆ คือ 250 กรัม 500 กรัม และ 1,000 กรัม เพื่อใช้ในครอบครัว และบรรจุขนาด 10 กรัม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแกงบรรจุกระป๋อง(เข้าชม 30 ครั้ง)

สมัครสมาชิก