Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Stout / สเตาร์

stout (สเตาร์) เป็นเบียร์ที่ได้จากการหมักข้าวบาร์เลย์ที่อบจนเกือบไหม้ร่วมกับมอลต์ จึงมีกลิ่นรสของมอลต์มาก รสหวานและมีสีเข้มกว่าพอร์ตเตอร์ คือมีสีเข้มจนเกือบดำ บ้านเราจึงมักนิยมเรียกว่า เบียร์ดำ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ นิยมเสิร์ฟที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส และมักนิยมนำไปผสมเป็นเครื่องดื่มผสมประเภทค็อกเทล (cocktail) เบียร์ชนิดนี้ที่นิยมได้แก่ กินเนสส์สเตาด์ (Guiness Stout)(เข้าชม 86 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก