Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Gin / จิน

จิน (Gin) เป็นเหล้ากลั่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เหล้าขาว (white spirit) เพราะใสไม่มีสี ไม่มีการบ่ม มีกลิ่นหอมเด่นชัดของผลจูนิเปอร์ (juniper berry) ตามกฎหมายกำหนดให้มีแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 40 ดีกรี ได้จากการนำเมล็ดข้าวโพด ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และข้าวต่างๆ มาบดให้เข้ากันแล้วนำไปต้มและหมัก เมื่อหมักได้ปริมาณแอลกอฮอล์ตามต้องการแล้วก็ทำการกลั่นครั้งแรก แล้วกลั่นซ้ำอีกโดยเติมผลจูนิเปอร์ลงไปเล็กน้อย นอกจากผลจูนิเปอร์ อาจเติมสมุนไพรอื่นๆ เพื่อให้กลิ่นรสลงไปด้วย เช่น อัลมอนด์ (almond) คาลามุส (calamus) คาราเวย์ (caraway) คาสเซีย (cassia) อบเชย ลูกกระวาน แอนเจลิกา เมล็ดอะนิส เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนข้าวเปลือก ขิง มะนาว เปลือกส้ม ออร์ริส ชะเอม โดยอาจใช้ส่วน ราก เปลือก เมล็ด หรือผล

การผลิตจินอาจทำได้ 2 วิธีคือ วิธีการกลั่น และวิธีการผสม วิธีการกลั่น ได้จากการกลั่นเมล็ดข้าวที่หมัก หรือนำเหล้าที่กลั่นแล้วมากกลั่นซ้ำกับผลจูนิเปอร์ โดยอาจมีสมุนไพรที่ให้กลิ่นรสต่างๆ แล้วลดความเข้มข้นและแอลกอฮอร์ให้เหลือไม่ต่ำกว่า 40 ดีกรี วิธีการผสม ได้จากการผสมเหล้ากลั่นที่มีแอลกอฮอล์สูงกับสารสกัด หรือน้ำมันของผลจูนิเปอร์และสมุนไพรที่ให้กลิ่นรสอื่นๆ จินผสมโดยวิธีนี้จะมีคุณภาพต่ำกว่าแบบกลั่น กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องระบุบนฉลาก หากใช้วิธีกลั่นแบบแรกจะอนุญาตให้ใช้คำว่า "distilled" บนฉาก แต่ถ้าทำตามแบบผสมจะไม่อนุญาตให้เขียนคำว่า "distilled" บนฉลาก แต่ถ้าทำตามแบบผสมจะไม่อนุญาตให้เขียนคำว่า "distilled"

จินมักจะกลั่นให้มีแอลกอฮอล์สูง บางแห่งจะกลั่นให้สูงถึง 90-95 ดีกรี จึงปราศจากกลิ่นรสที่ไม่ต้องการ หลังการกลั่นครั้งแรก ผู้ผลิตจะทำให้
เกิดกลิ่นรสจูนิเปอร์ ซึ่งทำได้หลายวิธี

วิธีหนึ่งเรียกว่า การกลั่นแบบดั้งเดิม คือจะแขวนผลจูนิเปอร์ที่บดหรือทำให้แตกบนตะแกรงที่เรียกว่า
หัวเชื้อจิน ซึ่งเมื่อกลั่นไอน้ำจากหม้อกลั่นจะผ่านผลจูนิเปอร์และนำกลิ่นรสไปยังเหล้าที่กลั่นได้จากการกลั่นจะเติมน้ำกลั่นเพื่อเจือจางก่อน
บรรจุขวด

อีกวิธีหนึ่งคือ การกลั่นข้าวที่ผ่านการหมักให้ได้แอลกอฮอล์ 95 ดีกรี แล้วกลั่นอีกครั้งโดยมีหัวเชื้อจินอยู่ วิธีที่สองจะเป็นวิธีใช้กันทั่วไปมากกว่า แต่ทั้ง 2 วิธี ก็เป็นที่ยอมรับ จินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นจินที่ผลิตในประเทสอังกฤษ โดยใช้ข้าวโพดเป็นส่วนผสม แต่มักใช้ข้าวบาร์เลย์มากกว่าจินอื่นๆ เพราะผู้ผลิตในประเทศอังกฤษคิดว่าจะทำให้ได้จินที่มีรสชาตินุ่มนวลกว่า เมื่อกลั่นให้ได้แอลกอฮอล์สูงแล้วจึงกลั่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยผสมจูนิเปอร์ลงไป จินของประเทศอังกฤษจะมีกลิ่นรสจูนิเปอร์ที่หอมสดชื่น รสชาติอ่อน ไม่หวาน(เข้าชม 100 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก