Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Corn chips / คอร์นชิป

คอร์นชิป (corn chips) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวชนิดดั้งเดิมชนิดหนึ่ง ทำจากข้าวโพด มีลักษณะเป็นแผ่น มีเนื้อสัมผัสกรอบคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด กรรมวิธีผลิตคอร์นชิป ในที่นี้จะกล่าวโดยละเอียดของวิธีดั้งเดิมซึ่งในปุจจุบันได้มีการประยุกต์เป็นการผลิตด้วยเครื่องเอกซ์ทรูดเดอร์มากยิ่งขึ้น การเตรียมข้าวโพด นำข้าวโพดมาล้างน้ำ แยกสิ่งสกปรกและสิ่งปลอมปนออก ทำให้สุก ด้วยวิธีการต้มในน้ำเดือดที่มีค่า pH เป็นกลางโดยอาจใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 0.6 ต้มเป็นเวลาประมาณ 45 นาที ระหว่างการต้มควรรักษาระดับน้ำให้ท่วมข้าวโพดอยู่ตลอดเวลา เมื่อต้มแล้วให้รินน้ำทิ้ง ทำให้เย็นประมาณ 1 ชั่วโมง การเตรียมแป้งข้าวโพดสุก (pregelatinized corn flour) โดยการนำข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนำมาล้างน้ำ 2-3 ครั้ง บดเป็นแป้งด้วยน้ำประมาณ 2 เท่าของปริมาตรข้าวโพด อาจมีการใช้ส่วนผสมของแป้งชนิดอื่นด้วย เช่น แป้งข้าวสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งมันฝรั่ง หรือสตาร์ชข้าวโพด หรือธัญชาติชนิดอื่นผสมกันก่อนทำการบดเพื่อให้เกิดกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสหลายๆ แบบ นอกจากนี้อาจมีการเติมสารเจือปนเพื่อช่วยในการผลิตก่อนการบดหรือหลังจากการบดได้ เช่น เกลือช่วยเพิ่มรสชาติและทำให้ผลิตภัณฑ์พองตัวพอดี คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxy methy cellulose : CMC) และโซเดียมไบคาร์บอเนตช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์พองตัวมากขึ้น แต่มีข้อเสียคือทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีคล้ำและลักษณะเนื้อจะกรอบแข็งและเหนียวขึ้น แป้งมันสำปะหลังพบว่าช่วยทำให้เนื้อสัมผัสกรอบนุ่มมากขึ้น มีน้ำหนักเบาและพองตัวดี แต่มีข้อเสีย คือ เมื่อมีปริมาณแป้งมากขึ้นจะทำให้การดูดซับน้ำมันมากขึ้นด้วย ดังนั้นการใช้ส่วนผสมจะต้องให้เหมาะสม

ตัวอย่างของส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตคอร์นชิป เช่น แป้งมันสำปะหลัง 10 ส่วน เกลือ 8 ส่วน โซเดียมไบคาร์บอเนต 0.2 ส่วน และน้ำ 370 มิลลิลิตร บางแห่งอาจมีการนำส่วนผสมของแป้งไปต้มให้ร้อนถึง 82 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วทำให้แห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบที่เป็นลูกกลิ้ง (drum dryer) จะได้แผ่นแป้งบางๆ คล้ายปุยนุ่น หรือนำส่วนผสมของแป้งไปร่อนและนึ่งด้วยไอน้ำ ปล่อยให้เย็น แล้วเติมยีสต์ นวดให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิ 0-10 องศาเซลเซียส สักระยะหนึ่ง การเตรียมแผ่นคอร์นชิปโดยการนำส่วนผสมแป้งที่ได้ไปรีดให้เป็นแผ่นบาง แล้วตัดออกเป็นชิ้นตามต้องการ นำไปอบที่อุณหภุมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมง แล้วนำไปทอดในน้ำมันหรืออบปรุงรส ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วบรรจุ ในขั้นตอนนี้ได้มีการประยุกต์โดยการป้อนเข้าเครื่องเอ็กทรูดเดอร์ อัดออกมาเป็นรูปร่างต่างๆกัน เช่น รูปร่างแบบริบบิ้น แล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนหรืออบในทำนองเดียวกัน

การปรุงรส นิยมใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. การเคลือบที่ผิวหน้าของอาหาร โดยการโรยส่วนผสมของเครื่องปรุงรสบนอาหารที่ทอดหรืออบแล้ว หรืออาจผสมเครื่องปรุงรสกับน้ำมันแล้วฉีดเป็นฝอยไปบนอาหาร วิธีนี้มีข้อเสีย การพ่นเป็นฝอยต้องอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพราะเมื่อผสมเครื่องปรุงรสกับน้ำมันแล้วจะไม่เกิดการละลายเป็นเนื้อเดียวกันแต่มีลักษณะเป็นสารแขวนลอย นอกจากนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด

2. การผสมเครื่องปรุงรสลงในส่วนผสมแป้ง ก่อนทำการนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันหรือก่อนป้อนเข้าเครื่องเอกซ์ทรูดเดอร์ วิธีนี้มีข้อเสียอยู่บ้าง คือ ความร้อนจากการทอดหรือจากภายในเครื่องเอกซ์ทรูดเดอร์ อาจทำให้เกิดการสูญเสียกลิ่นรสหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรสได้การเก็บรักษาคอร์นชิป คอร์นเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกหักได้ง่าย ต้องระมัดระวัง เรื่องความชื้น อากาศ แสง ที่จะทำให้อาหารนิ่ม มีกลิ่นหืน และเสื่อมเสียคุณภาพได้ง่าย ควรบรรจุในภาชนะแห้งและปิดสนิททำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด(เข้าชม 84 ครั้ง)

สมัครสมาชิก