Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pickling spice / พิกคลิงสไปซ์

พิกคลิงสไปซ์ (pickling spice) ถ้าดูชื่อคล้ายกับเป็นชื่อเครื่องเทศชนิดเดียวแต่ที่แท้ที่จริง หมายถึง เครื่องเทสผสมหลายชนิดที่นิยมนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายชนิดแต่ที่สำคัญ คือ นำไปแต่งกลิ่นและช่วยเก็บรักษาพืชผักผลไม้ที่เรียกว่า พิกเคิล (pickles) เช่น ชัทนี (chutney) จากมะม่วง มะเขือเทศ หรือผลไม้ชนิดอื่น และนำไปหมักดองกับเนื้อสัตว์เพื่อให้เกิดกลิ่นดังกล่าว เครื่องปรุงรสนี้จะประกอบด้วยเครื่องเทศแห้งที่ยังคงรูปเดิม (whole spice) หรือเพียงแต่ย่อยให้เป็นขึ้นเล็กหยาบๆ หรืออาจจะใช้พวก soluble spice ผสมก็ได้ สูตรเครื่องปรุงรสนี่ประกอบด้วยหลายชนิดแต่ที่สำคัญและใช้เป็นพื้นฐานมี 3 ชนิด คือ ลูกผักชี มัสตาร์ด และใบเบย์ (bay leaves) ส่วนผสมอื่นนั้นมีปริมาณเล็กน้อย ดังแสดงในสูตรตัวอย่างสูตร Pickling spice เครื่องเทศ ประมาณ (ร้อยละ) ลูกผักชี 10-40 มัสตาร์ด 10-40 ใบเบย์ 10-20 พริกแดง 5-10 ออลสไปซ์ 5-10 เมล็ดคื่นฉ่าย 5-10 พริกไทยดำ 0-10 กานพลู 0-10 อบเชยบดหยาบ 0-10 ขิงบดหยาบ 0-5(เข้าชม 58 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก