Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

best before date / วันที่ควรบริโภคก่อน

วันที่ควรบริโภคก่อน (best before date , best before อาจใช้ best by หรือคำย่อว่า BB) หมายถึง วันที่ผลิตภัณฑ์อาหารมีสภาพสดและคุณภาพดีเยี่ยมก่อนวันที่ตามที่ระบุไว้ การพิมพ์วันที่ควรบริโภคก่อน ทำได้ด้วยเครื่องพิมพ์รหัส (coder) โดยจะทำไปบนบรรจุภัณฑ์ หรือทำบนพื้นผิวของอาหารโดยตรง เช่น บนเปลือกไข่

best before date

ตัวอย่างเช่น น้ำมะม่วงบรรจุกล่องยูเอชที ในรูปพิมพ์รหัส ระบุ best before date คือ 12092013 หมายถึง น้ำมะม่วงกล่องนั้นจะสดใหม่และคุณภาพดีหากนำมารับประทานก่อนวันที่12 เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้น

แต่วันที่ควรบริโภคก่อน ถึงแม้ว่าจะเกินวันที่ระบุไปแล้วก็ยังสามารถรับประทาน หรือนำมาปรุงอาหารได้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอาหาร เช่น สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส ความหนืด แต่ไม่มีปัญหาในเชิงความปลอดภัยอาหาร (food safety) ไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) จึงยังสามารถนำมารับประทานได้โดยไม่มีอันตราย

 

ทีมา : http://www.ptasia.biz/index.php?tpid=0403

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ระบุวันที่บริโภคก่อน

best before datebest before datebest before date

ที่มา : http://www.ptasia.biz/index.php?tpid=0409

 

 (เข้าชม 710 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก