Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

coalescense / การรวมกัน

การรวมกัน (coalescense) หมายถึงการรวมกันของอนุภาคในระบบอิมัลชัน (emulsion) หมายถึงการที่หยดอนุภาคหลอมรวมกันเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้อิมัลชันสูญเสียความคงตัว แยกชั้น เช่น อิมัลชันระหว่างน้ำมันกับน้ำ เกิดเป็นชั้นครีม (creaming) หรือตกตะกอน (sedimentation)(เข้าชม 57 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก