Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

cohesion / การเกาะติด

การเกาะติด (cohesion) เป็นการยึดเหนี่ยวกันระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกัน แรงที่ใช้เรียกว่า แรงเกาะติด (cohesion force) ของไหลที่มีแรงเกาะติดกันมาก มีแรงตึงผิวสูง เช่น ปรอท การควบคุมให้ของไหลมีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรน้อยที่สุด จะทำให้เป็นหยดทรงกลม(เข้าชม 69 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก