Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Light source / แหล่งกำเนิดแสง

แหล่งกำเนิดแสง (light source) เป็นส่วนประกอบสำคัญของการเห็นสีของมนุษย์ แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ แหล่งกำเนิดแสงสังเคราะห์ ได้แก่ หลอดไฟต่างๆ

 

color measurement color measurement(เข้าชม 31 ครั้ง)

สมัครสมาชิก