Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hardening / การทำให้แข็งตัว

การทำให้แข็งตัว (hardening) ในกระบวนการผลิตไอศกรีม หมายถึงการแช่เยือกแข็ง (freezing) ที่อุณหภูมิต่ำ ประมาณ -40 องศาเซลเซียส เพื่อให้ส่วนผสมของไอศกรีม ที่ผ่านการแช่เยือกแข็งแล้ว (อุณหภูมิต่ำกว่า 2.2 องศาเซลเซียส) ให้คงรูปร่างอยู่ได้

ไอศกรีมที่ทำให้แข็งตัวจะถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์แล้ว ถ้าไม่ผ่านการทำให้แข็งตัวจะเรียกว่าไอศกรีมซอฟต์เสิรฟ (soft serve ice cream)

  • ice cream(เข้าชม 71 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก