Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Laser printer / เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (laser printer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพิมพ์รหัส (coder) ทำงานโดยใช้แสงเลเซอร์ เขียนที่ผิวของสินค้า ไม่ใช้หมึกในการพิมพ์

laser printer

ที่มา : http://www.ptasia.biz/

เครื่องพิมพ์รหัสแบบเลเซอร์ สามารถพิมพ์รหัสลงบนพื้นผิว บรรจุภัณฑ์ หลายประเภท เช่น กระป๋องโลหะ ถ้วย ขวด พลาสติก ชนิด PP, PET

ที่มา : http://www.ptasia.biz/

 (เข้าชม 80 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก