Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Through-beam optical sensor / เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทลำแสงผ่านตลอด

เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทลำแสงผ่านตลอด (through-beam optical sensor) เป็นเซนเซอร์แสง (optical sensor/photo sensor) ที่อาศัยวิธีการตัดต่อลำแสงเมื่อมีวัตถุที่ต้องการตรวจจับเคลื่อนที่ผ่านระหว่างตัวรับและตัวส่ง เซนเซอร์ประเภทนี้ติดตั้งตัวส่งแสงกับตัวรับแสงแยกกัน และต้องจ่ายไฟให้ทั้งตัวส่งและตัวรับ เเละเป็นเซนเซอร์ชนิดใช้แสงที่มีระยะการตรวจจับไกลที่สุด อย่างไรก็ตาม เซนเซอร์ประเภทนี้ติดตั้งยาก และมีราคาสูงกว่าประเภทตรวจจับโดยตรงและลำแสงผ่านตลอด โดยสีและความมันวาวของวัตถุไม่มีผลต่อการตรวจจับ สามารถตรวจจับได้เฉพาะวัตถุที่มีลักษณะพื้นผิวทึบแสงเท่านั้นไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีสภาพผิวโปร่งแสงได้ ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้งเซนเซอร์แสงประเภทนี้ คือ ต้องปรับตั้งศูนย์ของตัวรับและตัวส่งให้ตรงกันเสมอ

เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทลำแสงผ่านตลอด 

(ที่มา :http://www.delta-usa.com/catalog/Sensors/Optical-Barriers-CMD/VL-VRG.html)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทลำแสงผ่านตลอดในงานอุตสาหกรรม ได้แก่

  • การตรวจสอบที่หัวสเปรย์ว่ามีจุกพลาสติกครอบอยู่บนแถบเหล็กหรือไม่ (ดังรูป)

  

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทลำแสงผ่านตลอด

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

 

  • การควบคุมปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหารบนสายพานลำเลียง (conveyor) ด้วยเซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทลำแสงผ่านตลอด โดยติดตั้งตัวรับแสงและตัวส่งแสงในลักษณะแยกออกจากกันบริเวณหน้าช่องควบคุมปริมาณ เมื่อผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่มาอัดตัวกันบริเวณหน้าช่องควบคุมสูงเกินกว่าระยะที่กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์จะดูดกลืนแสงจากตัวส่งแสงไว้ ทำให้แสงไปไม่ถึงตัวรับแสง จากนั้นระบบจะทำการส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมให้ชะลอการลำเลียงผลิตภัณฑ์โดยการปรับลดความเร็วของสายพาน
  • การตรวจนับจำนวนผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทลำแสงผ่านตลอด

(ที่มา: http://machinedesign.com/sensors/reduce-downtime-vision-sensors

 

การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทลำแสงผ่านตลอดตรวจจับของเหลวที่อยู่ภายในภาชนะ

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=-GbZCGCGXKk)

 

โดยทั่วไปการเลือกเซนเซอร์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นิยมเลือกระดับการป้องกันที่ IP65 หรือสูงกว่า ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดีมาก นอกจากนี้ควรเลือกใช้เซนเซอร์ที่ออกแบบมีกรอบปิดตัวอุปกรณ์มิดชิด มีผิวเรียบ และไม่มีช่องว่างให้เป็นที่สะสมของเศษอาหารหรือฝุ่น ซึ่งอาจส่งผลต่อการปนเปื้อนไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

     : http://www.delta-usa.com/catalog/Sensors/Optical-Barriers-CMD/VL-VRG.html

     : http://machinedesign.com/sensors/reduce-downtime-vision-sensors

     : http://www.youtube.com/watch?v=-GbZCGCGXKk(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก