Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

skining / การลอกหนัง

การลอกหนัง (skining) เป็นกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ ด้วยการแยกส่วนที่เป็นหนัง (skin) ออกจากส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์(เข้าชม 2 ครั้ง)

สมัครสมาชิก