Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Milling / การขัดสี

การขัดสี (milling) หมายถึงการกะเทาะ ขัด เพื่อแยกส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดออกจากเมล็ดพืช เช่น การขัดเอารำออกจากข้าว  หรือ milling หมายถึง การบด เช่น  บดข้าวสาลีเป็นแป้งข้าวสาลี เป็นต้น(เข้าชม 4 ครั้ง)

สมัครสมาชิก