Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Portunus sanguinolentus / ปูดาว

Portunus sanguinolentus (ชื่อวิทยาศาสตร์) สามจุด (ชื่อสามัญ) ปูดาว (ชื่อสามัญ) THREE-SPOT SWIMMING CRAB (ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ)

ลักษณะทั่วไปเป็นปูทะเล ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับปูม้า มีรูปร่างลักษณะคล้ายปูม้า กระดองกว้างแบนไม่มีขนปกคลุมตามลำตัวและขา บริเวณกระดองด้านบนมีตุ่มเล็กๆ ทั่วไปและตุ่มเล็กๆ นั้นเรียงแถวกันเป็นสัน 3 สัน กระดองหลังส่วนหน้ามีหนาม ปลายแหลม 2 คู่ หนามข้างกระดองมีข้างละ 9 อัน อันที่ 9 มีขนาดใหญ่และยาวที่สุด สีทั่วไปเป็นสีเขียวหม่น ปลายก้ามใหญ่มีสีฟ้าอมขาว ลักษณะเด่นที่เห็นบนกระดอง คือ จุดสีแดงขอบขาว 3 จุดเรียงกัน ขาเดินมี 3 คู่เรียวยาว คู่ที่ 5 แผ่เป็นแผ่นใบพาย ปลายขาสีม่วง

ถิ่นอาศัยบริเวณพื้นทะเลในอ่าวไทย พบทั้งบริเวณด้านตะวันออกและตะวันตก จ. สุราษฎร์ธานี ถึง ปัตตานี

 

อาหารกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก

 

ขนาดความยาวประมาณ 10-18 เซนติเมตร

 

ประโยชน์ใช้ทำเป็นอาหาร

References

http://guru.sanook.com/dictionary/dict_fish/Portunus%20sanguinolentus/

 (เข้าชม 2 ครั้ง)

สมัครสมาชิก