Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Polydextrose / พอลิเดกซ์โทรส

Polydextrose เป็นคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) โดยจัดเป็นใยอาหาร (dietary fiber) ประเภทละลายในน้ำได้ (soluble dietary fiber) ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) โดยใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ จัดอยู่ในกลุ่ม functional food additive  ให้แคลอรีต่ำ

การผลิต

Polydextrose สังเคราะห์ได้จากน้ำตาลกลูโคส (glucose ซึ่งอาจเรียกว่า dextrose) )(เข้าชม 2 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก