Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Squeezing / การคั้นน้ำ

การคั้นน้ำ (squeezing) หมายถึง การบีบ การคั้น เพื่อแยกการแยกส่วนที่เป็นน้ำออก ใช้กับการคั้นน้ำผลไม้ เพื่อแยก น้ำผลไม้ออกจากกาก เช่น การคั้นน้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำองุ่น

การคั้นน้ำผลไม้จะใช้แรงกล อาจทำได้ด้วยมือ หรือใช้เครื่องจักร เช่น เครื่องคั้น ประเภท decanter centrifuge ก่อนคั้นน้ำ อาจทำการลดขนาด (size reduction) มาก่อนการคั้นน้ำ(เข้าชม 2 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก