Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Palletizing / การจัดเรียง

การจัดเรียง (palletizing) หมายถึงการจัดเรียงสินค้าที่บรรจุแล้ว เช่น กล่อง บนแผ่นพาเลท (pallet) เพื่อสะดวกในการขนถ่ายวัสดุ (material handing) การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า

เครื่องจักรที่ทำงานโดยอัตโนมัติเรียกว่า palletizer(เข้าชม 3 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก