Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aging / การบ่ม

การบ่ม (aging) หมายถึง การเก็บรักษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาของสารให้สี กลิ่นรส ที่ต้องการ อาจมีการควบคุมสภาวะ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การบ่มเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเนยแข็ง นอกจากนี้คำว่าการบ่ม ยังใช้กับ เนื้อสัตว์ (meat aging) เพื่อให้เนื้อสัตว์มีเนื้อสัมผัสนุ่ม และมีคุณภาพดีขึ้น(เข้าชม 3 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก