Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของน้ำในร่างกาย

ปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับและที่ขับถ่ายออกจากร่างกายในแต่ละวันจะอยู่ในภาวะสมดุลได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่

1. อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเราสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกาย จะทำให้ร่างกายจะพยายามขับเหงื่อออกมา ส่งผลให้น้ำระเหยออกทางผิวหนังได้มากขึ้น ร่างกายจะสูญเสียน้ำมากขึ้น

2. ความชื้นสัมพัทธ์ของบรรยากาศ ถ้าอากาศรอบๆ ตัวเรามีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ อากาศแห้ง หรือมีลมพัดแรง จะสูญเสียน้ำออกทางผิวหนังมากกว่าปกติ เช่น ในฤดูหนาวผิวจะแห้งเนื่องจากอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ 

3. ถ้าออกกำลังกายมากๆ ร่างกายจะสูญเสียน้ำทางผิวหนังและทางลมหายใจออกมากขึ้น เช่น นักกีฬาที่เสียเหงื่อมาก ร่างกายจะสูญเสียทั้งน้ำและไอออน โดยเฉพาะไอออนที่อยู่ในของเหลวภายนอกเซลล์ เช่น โซเดียมไอออน ดังนั้นจึงต้องกินเข้าไปทดแทนให้เพียงพอ เช่น การดื่มน้ำเกลือแร่

4. ส่วนประกอบของอาหารที่กินเข้าไป ถ้าอาหารที่กินเข้าไปมีน้ำมาก ร่างกายจะได้รับน้ำมาก เช่น การกินข้าวต้มแทนข้าวสวย ถ้าอาหารที่กินเข้าไปมีน้ำน้อยจะทำให้ร่างกายได้รับน้ำน้อยตามไปด้วย

5. การกระหายน้ำ เมื่อร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าปกติจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกระหายน้ำ ทำให้ต้องดื่มน้ำเข้าไปทดแทนน้ำที่สูญเสียไป เพื่อรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ ดังนั้นเมื่อหิวน้ำต้องรีบดื่มน้ำ

6.ฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิทารี (pituitary gland) เมื่อร่างกายขาดน้ำ ต่อมพิทูอิทารีส่วนหลังจะหลั่งแอนติไดยูรีติกฮอร์โมน (antidiuretic hormone, ADH) ออกมา และส่งไปยังไต เพื่อทำหน้าที่ควบคุมให้ไตดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น ทำให้มีน้ำขับออกมาในรูปปัสสาวะลดน้อยลง เมื่อมีน้ำถูกขับออกมาน้อยอาจทำให้ปัสสาวะขุ่นข้นได้ โดยปกติในปัสสาวะมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก