Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ความต้องการน้ำของร่างกาย

ในแต่ละวันร่างกายจะหลั่งน้ำย่อยออกมาในระบบทางเดินอาหารประมาณ 6-7 ลิตร ประกอบด้วย น้ำลาย
ประมาณ 1 ลิตร น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร 1.5 ลิตร น้ำย่อยจากตับอ่อน 1 ลิตร น้ำดี 1 ลิตร น้ำย่อยในลำไส้เล็ก 2 ลิตร
และในลำไส้ใหญ่อีกประมาณ 200 มิลลิลิตร น้ำเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกาย

ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดแน่นอนว่าร่างกายคนปกติในแต่ละวันควรได้รับน้ำปริมาณน้อยที่สุดเท่าใด อย่างไรก็ตาม
สำหรับคนที่อยู่ในสภาพอากาศอบอุ่น เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ ผู้ใหญ่ควรได้รับน้ำ 1 มิลลิลิตรต่อกิโลแคลอรี และเด็กทารกควรได้รับ 1.5 มิลลิลิตรต่อกิโลแคลอรี ปริมาณน้ำจำนวนนี้ผันแปรได้ขึ้นอยู่กับอากาศและภาวะของร่างกาย เช่น เป็นไข้ อาเจียน ท้องร่วง
กินยาขับปัสสาวะ หรือกินอาหารที่มีโปรตีนมากกว่าปกติ ร่างกายจะต้องการน้ำมากกว่าปกติด้วย

คนปกติควรดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว หรือประมาณวันละ 1.5 ลิตร (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก