Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การดูดซึมโซเดียม

การดูดซึมโซเดียม

ร่างกายได้รับโซเดียมจากอาหารในรูปของเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด์ ประมาณวันละ 2-50 กรัม ปริมาณที่ได้รับ
ผันแปรขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร และนิสัยการบริโภคอาหารของแต่ละบุคคล ในอาหารปกติมีปริมาณโซเดียมเพียงพอ
แก่ความต้องการของร่างกาย ร่างกายดูดซึมโซเดียมได้อย่างรวดเร็วทั้งบริเวณกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กโดยเฉพาะที่ไอเลียม
เมื่อโซเดียม เข้าสู่ร่างกายจะถูกขับออกทางปัสสาวะประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ในรูปของเกลือโซเดียมคลอไรด์และโซเดียมฟอสเฟต
ถ้าร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไป ส่วนที่มากเกินพอจะถูกขับออกทางไตปนออกมากับปัสสาวะ ระดับของโซเดียมภายในร่างกาย
ถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนจากต่อมแอดรีนาล

ร่างกายอาจสูญเสียโซเดียมได้มากกว่าปกติ เช่น อากาศร้อน หรือทำงานหนัก จะมีเหงื่อขับออกมามากกว่าปกติ ในเหงื่อมี
เกลือประมาณ 0.2-0.4 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ร่างกายสูญเสียเกลือมากขึ้นด้วย การขับเหงื่อออกทางผิวหนังนี้ควบคุมไม่ได้
ยิ่งอากาศร้อน หรือทำงานหนักมากขึ้นก็จะทำให้มีการสูญเสียโซเดียมเพิ่มมากขึ้น ร่างกายจำเป็นต้องได้รับเกลือมากกว่า
ปกติด้วย กรณีที่เกิดท้องร่วง ร่างกายจะสูญเสียน้ำและแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในรูปของไอออนไปจำนวนหนึ่งด้วย(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก