Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

แหล่งของโซเดียมในอาหาร

แหล่งของโซเดียมในอาหาร

ในธรรมชาติอาหารส่วนใหญ่มีโซเดียมน้อยมาก นอกจากอาหารปรุงที่มีการเติมเกลือแกงลงไป เช่น อาหารประเภทหมักดอง
มีรสเค็มชนิดต่างๆ และอาหารที่เติมเกลือแกงลงไป ตัวอย่างอาหารที่มีปริมาณเกลือแกงสูง ได้แก่ ปลาเค็ม ไข่เค็ม น้ำปลา
ผักดองเค็ม ผลไม้ดองเค็ม เนื้อเค็ม หมูเค็ม เบคอน เนยแข็ง และเนยชนิดเค็ม

อาหารบางชนิดอาจมีโซเดียมปนอยู่ในรูปของสารประกอบอื่นที่ไม่ใช่เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) ได้แก่ อาหารที่มีผงฟู
(baking soda) โซเดียมแอลจิเนต โซเดียมโพรพิโอเนต โซเดียมซิเทรต และโซเดียมซัลไฟต์ เป็นต้น หากบริโภคอาหาร
ที่เติมสารเหล่านี้มากเกินไป จะทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมไอออนมากขึ้นด้วย จึงควรระมัดระวังในการบริโภคอาหาร
เช่น อาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบที่เติมผงฟู โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก