Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Potassium / โพแทสเซียม

 

ในร่างกายมีโพแทสเซียมประมาณ 250 กรัม อยู่ในของเหลวภายในเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกายประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในของเหลวภายนอกเซลล์ ซึ่งตรงข้ามกับโซเดียมที่พบมากในของเหลวภายนอกเซลล์
ในเม็ดเลือดแดงมีโพแทสเซียมมากกว่าพลาสมาประมาณ 20 เท่า ในกล้ามเนื้อมีโพแทสเซียมมากกว่าโซเดียมประมาณ 6 เท่า
เนื่องจากโพแทสเซียมส่วนใหญ่อยู่ภายในเซลล์ ดังนั้นการวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมในร่างกาย สามารถใช้บ่งชี้
มวลร่างกายที่ไม่มีไขมันได้ (total lean body mass)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก