Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ผลของการขาดแมกนีเซียม

                ผลของการขาดแมกนีเซียม

                การขาดแมกนีเซียมจะพบในชุมชนที่กินน้ำอ่อน (soft water) ถ้าร่างกายขาดมากจะแสดงอาการผิดปกติของ
ระบบประสาท เช่น สับสนเกี่ยวกับทิศทาง มีอาการตื่นเต้นมาก จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ กล้ามเนื้อเกร็ง การขาด
แมกนีเซียมจะพบได้ในเด็กขาดอาหาร ในคนที่ติดเหล้าเรื้อรัง (alcoholism) และในคนที่ลดความอ้วนโดยงดการกินอาหาร
และคนที่สูญเสียเหงื่อมากจากการออกกำลังกาย

                ภาวะที่ทำให้ร่างกายขาดแมกนีเซียม หรือเกิดภาวะสมดุลของแมกนีเซียมเป็นลบ (negative magnesium balance)
ได้แก่ พิษสุราเรื้อรัง เบาหวานอย่างรุนแรงชนิดที่เกิดภาวะเป็นกรด ตับอักเสบ การดูดซึมแมกนีเซียมที่ผิดปกติ เช่น ท้องร่วง
อย่างรุนแรง โรคขาดโปรตีน อาเจียนอย่างรุนแรง และการกินยาขับปัสสาวะ           

การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้แมกนีเซียมถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะมากกว่าปกติประมาณ 3 เท่า การขาดแมกนีเซียม
มักเกิดร่วมกับการขาดแร่ธาตุอื่นๆ เช่น โพแทสเซียม ทำให้มีแมกนีเซียมในเซลล์ลดลง หากแมกนีเซียมในกล้ามเนื้อลดลง
ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าปกติ จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนเพลีย มีการเต้นของหัวใจผิดปกติ และมีอาการทางประสาท(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก