Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ความเป็นพิษของแมกนีเซียม

 

ความเป็นพิษของแมกนีเซียมมักเกิดได้ในผู้สูงอายุที่กินยาระบาย ยาลดกรด และยาอื่นๆ ที่มีแมกนีเซียมด้วย หากอาการรุนแรง
อาจมีผลต่อภาวะสมดุลของกรด-ด่าง ท้องร่วง ไตพิการ ไม่สามารถทรงตัวได้ สับสน โคมา และตายได้จากโรคหัวใจวาย
ดังนั้นผู้สูงอายุที่กินยาระบาย ควรกินด้วยความระมัดระวัง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก