Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ผลของการขาดเหล็ก

เมื่อร่างกายขาดเหล็กจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง คนที่เป็นโลหิตจางเนื่องจากขาดเหล็กจะมีจำนวนเม็ดเลือดแดง
ในเลือดลดลง ทำให้ออกซิเจนถูกพาไปยังเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ ได้น้อย ทำให้ร่างกายออกซิไดส์สารอาหารให้เป็นพลังงาน
ได้น้อยลง ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย อาการของภาวะโลหิตจางอย่างอื่น เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ และหน้ามืด
คล้ายจะเป็นลม 

ในประเทศไทยมีคนเป็นภาวะโลหิตจางกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งสูญเสียเลือดขณะ
ที่มีประจำเดือน และสูญเสียเลือดระหว่างการคลอดบุตร ภาวะโลหิตจางยังพบได้ในคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร
ซึ่งมีเลือดออกตามทางเดินอาหาร และคนที่กินยาแอสไพรินเป็นประจำวันละ 2-3 เม็ด อาจทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารได้

ภาวะโลหิตจางยังอาจเกิดได้จากการขาดสารอาหารอื่น เช่น กรดโฟลิก ทองแดง วิตามินเอ วืตามินซี วิตามินอี
วิตามินบีสิบสอง และโปรตีน เป็นต้น

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก