Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ความต้องการไอโอดีนของร่างกาย

                ความต้องการไอโอดีนของร่างกาย

 

เด็กทารก

เด็กอายุ

เด็กวัยรุ่น

ผู้ชายอายุ

ผู้ชายอายุเกิน

ผู้หญิงอายุ

ผู้หญิงอายุเกิน

หญิงมีครรภ์

หญิงให้นมบุตร

แรกเกิด ถึง  1

1 – 10

 

20 – 50

50

20 – 50

50

 

 ปี

 ปี

 

 ปี

 ปี

ปี

ปี

ควรได้รับวันละ

ควรได้รับวันละ

ควรได้รับวันละ

ควรได้รับวันละ

ควรได้รับวันละ

ควรได้รับวันละ

ควรได้รับวันละ

ควรได้รับวันละ

ควรได้รับวันละ

35 – 45

60 – 110

140

130

110

100

80

125

150

 ไมโครกรัม

 ไมโครกรัม

 ไมโครกรัม

 ไมโครกรัม

ไมโครกรัม

 ไมโครกรัม

 ไมโครกรัม

 ไมโครกรัม

 ไมโครกรัม

               

ไอโอดีน 150 ไมโครกรัม เทียบได้กับการกินเกลือทะเลประมาณ 2 กรัม(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก