Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปริมาณสังกะสีที่ร่างกายควรได้รับ

ปริมาณสังกะสีที่ร่างกายควรได้รับ

ความต้องการสังกะสี ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สภาวะในร่างกาย การทำกิจกรรม และชนิดและปริมาณของอาหารที่บริโภค
ผู้ชายต้องการสังกะสีมากกว่าผู้หญิงภายหลังอายุ 12 ปีขึ้นไป เพราะต้องใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อ ปริมาณสังกะสีที่คนแต่ละ
ช่วงอายุควรได้รับมีดังนี้

                     เด็กทารก                                     ควรได้รับวันละ                         3 – 5        มิลลิกรัม

                     เด็กวัยเจริญเติบโต                        ควรได้รับวันละ                            10         มิลลิกรัม

                     ผู้ใหญ่ผู้หญิง                                ควรได้รับวันละ                            12         มิลลิกรัม

                     ผู้ใหญ่ผู้ชาย                                 ควรได้รับวันละ                            15         มิลลิกรัม

                     หญิงมีครรภ์                                  ควรได้รับวันละ                            15         มิลลิกรัม

                     หญิงให้นมบุตร                             ควรได้รับวันละ                            19          มิลลิกรัม

การกินอาหารเสริมที่มีสังกะสีต้องระมัดระวัง เพราะการเพิ่มสังกะสีจะไปลดการดูดซึมทองแดง และแร่ธาตุอื่นๆ
ส่งผลให้เกิดภาวะแร่ธาตุไม่สมดุล การใช้สังกะสีในการรักษาสิว (acne) หรือปวดข้อเนื่องจากรูมาตอยด์
(rheumatoid arthritis) หรือรักษาพวกแผลที่หายช้าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

ในประเทศแถบร้อน ขณะที่เหงื่อออกจะมีสังกะสีปนออกมากับเหงื่อด้วย ซึ่งอาจมีปริมาณมากถึงวันละ 1-2 มิลลิกรัม
ดังนั้น คนที่อยู่ในประเทศแถบร้อนควรได้รับสังกะสีเพิ่มขึ้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก