Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การดูดซึมและการขนย้ายแมงกานีส

การดูดซึมและการขนย้ายแมงกานีส

ร่างกายได้รับแมงกานีสจากอาหารประมาณวันละ 5-10 มิลลิกรัม และถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กด้วยระบบการขนย้ายที่ใช้พลังงาน
(active transport system) การดูดซึมเกิดขึ้นได้เพียง 2-15 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่กินเข้าไปเท่านั้น กลไกการดูดซึมคล้ายเหล็ก
การได้รับเส้นใยอาหาร ไฟเทต ออกซาเลต แคลเซียม และฟอสฟอรัส จะลดการดูดซึม ส่วนแมงกานีสที่ไม่ถูกดูดซึมจะถูกขับ
ออกทางอุจจาระ

แมงกานีสในเลือดจะรวมกับโปรตีนอย่างหลวมๆ เป็นแทรนส์แมงกานิน (transmanganin) ร่างกายจะขับแมงกานีสออกทาง
ลำไส้เล็กปนออกมากับน้ำดี แต่บางส่วนจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดได้ แมงกานีสจำนวนน้อยมากที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก