Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การดูดซึมฟลูออไรด์

การดูดซึมฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์ในอาหารอาจรวมอยู่กับโปรตีน (protein-bound fluoride) ต้องถูกไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์เพปซินในกระเพาะอาหาร
หรือเอนไซม์โปรตีเอสในลำไส้เล็กก่อนจึงจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ ฟลูออไรด์แตกต่างจากแร่ธาตุชนิดอื่น คือจะถูกดูดซึม
ได้อย่างรวดเร็ว (ภายในเวลา 30 นาที) เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่กระเพาะอาหาร เมื่ออยู่ในรูปโซเดียมฟลูออโรซิลิเคตในน้ำ
หรือโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน

ในสภาวะที่เป็นกรดจะอยู่ในรูปกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) ซึ่งเป็นกรดอ่อน และจะถูกดูดซึมโดยไม่ใช้พลังงาน (passive diffusion)
บางส่วนถูกดูดซึมในลำไส้เล็ก หากมีโลหะ เช่น แคลเซียม หรือเหล็กจะลดการดูดซึมฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์ในอาหารจะถูกดูดซึม
ได้ประมาณ 50-80 เปอร์เซ็นต์ ในเลือดมีฟลูออไรด์ประมาณ 0.2 ส่วนต่อล้านส่วน และในน้ำลายมีประมาณ 0.1 ส่วนต่อล้านส่วน
ฟลูออไรด์ที่ร่างกายได้รับประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์จะถูกขับออกทางปัสสาวะ แต่อาจมีบางส่วนถูกดูดซึมกลับที่หลอดไต(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก